Kedves vásárlóink! Webáruházunk fejlesztés és tesztüzemben működik, ezért előfordulhatnak hibák, amiért szíves elnézésüket kérjük! Köszönjük!

ÁSZF

 ÁSZF
 
 
 
 

1. A 8 & 8 SHOP.HU WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

A www.8&8shop.hu webáruház tulajdonosának adatai: 8 & 8 Nyolc és Nyolc Kft,

Székhelye: 1192 Budapest, Pannónia út 23.

Képviseli: Deák-Nagy Edit 

Adószám: 12550595-2-43

Cégjegyzék szám: 0109692140

Telefon: Email: mint webáruházat üzemeltető, termékértékesítő (a továbbiakban, mint 8&8shop)

 

1. Preambulum

1.1. Az általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a 8&8shop és a vele szerződéses kapcsolatba lépő fogyasztók, illetve kereskedők (a továbbiakban, mint Megrendelő) között létrejövő szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. A 8&8shop és a Megrendelő a továbbiakban együttesen, mint Felek.

1.2. Az ÁSZF hatálya minden olyan jogügyletre kiterjed, amely a 8 & 8 Nyolc és Nyolc Kft által üzemeltetett www.8&8shop.hu webáruház (a továbbiakban, mint Webáruház) felületén kötött tranzakció eredményeképpen jön létre a Felek között.

1.3. Az ÁSZF és annak minden módosítása a  8 & 8 Nyolc és Nyolc Kft által a Webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától hatályos, és annak 8 & 8 Nyolc és Nyolc Kft általi visszavonásáig, illetve az ÁSZF következő módosításáig érvényes. A hatályos ÁSZF és a korábbi, hatálytalanná vált ÁSZF-ek folyamatosan elérhetőek és letölthetők a következő weboldalról: www.8&8shop.hu

1.4. Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki a Webáruház-szolgáltatást Magyarország vagy egyéb külföldi ország területén veszi igénybe, azaz a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát, és/vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol (a rendelés leadását megelőzően, a továbbiakban mint Felhasználó). A továbbiakban, mint Megrendelő.

1.5. Az általános szerződési feltétel a Megrendelő és 8&8shop.hu között létrejövő egyedi szerződés részévé válik. Az Webáruházon keresztül megkötött, a 8&8shop.hu általános szerződési feltételei szerint létrejött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra a 8&8shop.hu-nál, ennek megfelelően a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban az Megrendelőnek küldött elektronikus visszaigazoló leveleinkből rekonstruálható.

1.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:  az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII törvény.; az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;  az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet); az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);  a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet;  a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

1.7. A Megrendelés gomb megnyomásával a Megrendelő elismeri, hogy az ÁSZF tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerte és annak feltételeit kifejezetten elfogadta.

2. A Szerződő Felek Az ÁSZF szerinti jogviszony annak a Megrendelő általi elfogadásával jön létre az alábbiakban megjelölt Felek között, határozatlan időtartamra a 8&8shop.hu és a Megrendelő között. 2 2.1. A Megrendelőnek először el kell végeznie a Webáruházban az általános regisztrációt. A regisztráció elvégzése megkönnyíti a későbbi vásárlásait, mert a regisztrációval már csak be kell jelentkeznie és a Webáruház megjegyzi az adatait.

3. A szerződés tárgya

3.1. A szerződés tárgya a Webáruházban megtalálható élelmiszerek és egyéb „non food” (papíráru, csomagoló anyag, konyhai eszköz, tisztító eszköz, tisztítószer, stb…) termékek.

3.2. A megvásárolni kívánt termék valamennyi lényeges tulajdonságáról a termék vásárlási felülete tartalmaz tájékoztatást.

4. Általános tudnivalók a rendelésről

4.1. A Webáruházban feltüntetett árak bruttó fogyasztói árak, azaz tartalmazzák a törvényileg előírt általános forgalmi adót. A szállítási költség és az utánvétel költsége minden esetben a Megrendelőt terheli, ezeket a feltüntetett fogyasztói árak nem tartalmazzák.

4.2. A Webáruházban elektronikusan tett megrendelések a 8&8shop.hu-hoz érkeznek, aki ezeket elektronikus úton 1 órán belül igazolja vissza, és a szükséges, rendeléssel kapcsolatos információkat elektronikus úton megküldi a Megrendelő részére.

4.3. A rendelés leadása előtt a Megrendelőnek lehetősége van adatainak módosítására, akár többszöri esetben is.

4.4. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, amelynek tartalma archiválásra kerül, amely utólag visszakereshető.

4.5. A Megrendelő a rendelés elküldésével automatikusan elfogadja a 8&8shop.hu Általános Szerződési Feltételeit.

4.6. A 8&8shop.hu minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a Weboldalon megjelenő adatok (ár, leírás, képek, elérhetőség stb.) a lehető legpontosabbak legyenek.

4.7. A Megrendelő teljeskörű felelősséget vállal a regisztráció és a megrendelés során megadott felhasználói és megrendelői adatok valóságtartalmáért.

4.8. A termékekhez tartozó leírások, jellemzők nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, annak valóságtartalmáért, pontatlanságáért a 8&8shop.hu felelősséget nem vállal.

5. A rendelési folyamata

5.1. A rendelés leadása - A felhasználó a kosárba helyezi a megvásárolni kívánt terméket, a Webáruház pedig visszajelzi, hogy a termék bekerült a felhasználó kosarába.

- Amennyiben a felhasználó további terméket szeretne megnézni vagy megvásárolni, úgy a Webáruház felületén szabadon válogathat, tekintettel arra, hogy kosara tartalma változatlan marad

- Amennyiben felhasználó menet közben meg szeretné nézni kosara tartalmát, úgy a jobb felső sarokban lévő „Kosaram” logóra kattintva teheti azt meg. Ebben a szakaszban még adott a felhasználó számára a lehetőség, hogy a megrendelés termékein változtathasson (törölni, újat beletenni, mennyiségen változtatni).

- A „Kosaram” opción belül a Felhasználó láthatja a tételes megrendelését a fizetendő összeggel, amely már esetlegesen a szállítási költséget is tartalmazza. - Amennyiben a Felhasználó megrendelésével mindent rendben talál, úgy a „Megrendelés” gomb kiválasztásával, valamint ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával tudja megrendelését véglegesíteni és a kiválasztott termékeket a 8&8shop.hu-tól megrendelni.

- Megrendelő a megrendelés elküldését követően a 8&8shop.hu-tól emailben keresztül 1 órán belül visszaigazolást kap. A megrendelés összesítője és a visszaigazolás a fizetendő végösszeget tartalmazza, amely magában foglalja a szállítási költséget.

- A szállítás teljesítéséről a 8&8shop.hu munkatársa küld a Megrendelő részére értesítést.

5.2. A rendelés feldolgozása

- A megrendelés feldolgozása hétfőtől péntekig 8.00-16.00-ig történik.

3 - a Megrendelő hétköznap a fenti időintervallumtól eltérően, illetve szombaton, vasárnap és ünnepnapokon is leadhat megrendelését, amelyeknek feldolgozására azonban csak az azt követő munkanapon kerül sor.

- Az általános teljesítési határidő 24 óra

- A hiányos adatokkal leadott megrendeléseket a 8&8shop.hu nem tudja teljesíteni, az esetlegesen ebből adódó károkért felelősséget nem vállal.

5.3. A rendeléssel kapcsolatos egyéb információk - Amennyiben az adott termékből a 8&8shop.hu-nál nincs akkora készlet, amelyet a Megrendelő meg kíván rendelni, a 8&8shop.hu erről tájékoztatást küld a Megrendelőnek felhívva a figyelmét arra, hogy módosítsa a megrendelését. - Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a 8&8shop.hu haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a tájékoztatást követően legkésőbb 3 napon belül.

- Részteljesítés esetén a 8&8shop.hu felveszi a Megrendelővel a kapcsolatot és kizárólag az egyeztetés és beleegyezést követően teljesít.

- A 8&8shop.hu fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések részbeni vagy egészének visszautasítására. Ebben esetben a 8&8shop.hu

haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.

- Minimális rendelési érték minimum bruttó 5.000 Ft (a kiszállítás díja nélkül).

- Egyes termékeknél a színválasztóban található színek csak tájékoztató jellegűek, a valóságtól árnyalatban eltérhetnek, tekintettel arra, hogy a színek képi megjelenítése monitorbeállítás, videokártya, vagy képfeldolgozás függvénye is lehet.

- A 8&8shop.hu nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

- A kiszállítás munkanapokon reggel 8 órától 18 óráig történik.

6. A rendelés teljesítése

6.1. A 8&8shop.hu rögzíti, hogy a megrendelt termékek kiszállítását saját futár végzi.

6.2. Minimális rendelési érték bruttó 5.000 Ft a kiszállítási díj nélkül.

6.3. Megrendelő jogosult a megrendelt csomagot kézbesítéskor a kiszállító előtt felnyitni és meggyőződni annak tartalmáról és sérülésmentes állapotáról. Amennyiben Megrendelő a megrendelt és a kiszállított termékek vonatkozásában eltérést vagy a termékeken sérülést észlel köteles azt jelezni a kiszállítónak, aki az esetleges hiányról vagy sérülésről köteles pontos jegyzőkönyvet felvenni. Amennyiben Megrendelő a terméket a kiszállított állapotban nem fogadja el, úgy köteles a csomag tartalmát az aláírt jegyzőkönyvvel a kiszállító részére visszaadni az. Utólagos reklamációt, illetve jegyzőkönyv nélküli reklamációt a 8&8shop.hu nem áll módjában elfogadni.

6.4. Megrendelő felel az általa megadott szállítási cím valód tartalmáért. Megrendelő köteles olyan szállítási címet megjelölni, amikor ebben az adott időben a megadott címen tartózkodik tekintettel arra, hogy a megrendelés kiszállítását a kiszállító két alkalommal próbálja meg és amennyiben a kiszállítás időpontjában a Megrendelő nem tartózkodik a megadott címen, úgy a 8&8shop.hu-nak nem áll módjában a Megrendelő megrendelését teljesíteni.

6.5. Abban az esetben amennyiben az első kiszállítási kísérlet alkalmával a Megrendelő nem található az általa kiszállítási címen megadott helyen, úgy a futár könnyen eltávolítható matricát helyez el a szállítási címen található bejárati ajtón vagy a bejárathoz (kapuhoz) legközelebb eső alkalmas helyen, mely matrica tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy a kiszállítás első alkalommal sikertelennek bizonyult. A matricát feltüntetésre kerül, hogy a 2. kiszállítási kísérletre, mely napon kerül sor.

6.6. A 8&8shop.hu rögzíti, hogy az első sikertelen kiszállítás esetében a megrendelés vételárára tekintet nélkül bruttó 1990 Ft összeget számol fel szállítási díj címén, melyet a Megrendelő köteles a megrendelésének ismételt kiszállítása alkalmával a megrendelés átvételével megfizetni.

6.7. Kettő sikertelen kiszállítási kísérlet esetén a 8&8shop.hu jogosult a megrendelésről elállni.

6.8. A kiszállítás és az áru átvételének igazolásaként az átvevő által aláírt bizonylat szolgál, valamint a futár által készített fotódokumentáció abban az esetben, amennyiben a csomaghoz kapcsolódó szállítólevél aláírását a Megrendelő a csomag átvétele ellenére megtagadta.

7. Szavatossági igények érvényesítése

7.1. A Megrendelő a 8&8shop.hu hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

7.2. A Megrendelő választása szerint - a Termék természetének a figyelembevételével - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: - Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna; - Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a 8&8shop.hu költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

7.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.4. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 napon belül közölni a 8&8shop.hu-val.

7.5. A termék hibája esetén a Megrendelő - választása szerint – vagy a fent részletezett kellékszavatossági jogait vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.7. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.8. Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti, ezen határidő elteltével jogosultságát elveszti.

7.9. Termékszavatossági igényét a Megrendelő kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

7.10. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

8. Az elállási és felmondási jog

8.1. A 8&8shop.hu online vásárlás esetén 14 napos elállási vagy felmondási lehetőséget biztosít. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül.

8.2. Amennyiben a Megrendelő elállási vagy felmondási jogával élni kíván elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a 8&8shop.hu részére (1192 Budapest, Pannónia út 23. email: 8es8nyolcesnyolckft@gmail.com). Az elektronikus úton benyújtott nyilatkozatot a 8&8shop.hu haladéktalanul visszaigazolja. Az elállási jogát határidőben gyakorolja a Megrendelő, amennyiben a fent megjelölt határidő lejárta előtt küldi el elállási nyilatkozatát.

8.3. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, a 8&8shop.hu haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszavételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetés móddal egyező fizetési módot alkalmazunk a 8&8shop.hu, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja.

8.4. A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén legkésőbb az elállási nyilatkozata közlésétől számított 14 napon belül küldje vissza a 8&8shop.hu részére. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli. Amennyiben a kiszállítás ingyenesen történt, a Megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként a 8&8shop.hu elengedett a házhoz szállításkor. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetősége a 8&8shop.hu-nak.

8.5. Abban az esetben, ha a terméket a Megrendelő használatba vette, vagy a használat nem rendeltetésszerű volt, illetve nem tudja sérülésmentesen a 8&8shop.hu részére visszajuttatni, az elállási joga nem illeti meg. A 8&8shop.hu fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az elállás jogán visszaküldött csomagok kibontását, és a benne lévő termék vizsgálatát - a beérkezést követően - kamerával rögzítse.

8.6. A 8&8shop.hu a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A Megrendelő kizárólag abban az esetben vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenés miatt, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

6 8.7. Az Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási vagy felmondási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §- ában taxatíve felsorolt esetekben különös tekintettel a d) és e) pontjában foglalt romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termékek tekintetében és olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

9. Adatvédelem

9.1. A Webáruházban történő regisztrációra és vásárlásra kizárólag a 8&8shop.hu Adatvédelmi tájékoztatójának a megismerését és elfogadását követően kerülhet sor. Adatkezeléssel érintett adatok köre Webáruház regisztráció során kezelt adatok – az Érintett (Megrendelő) neve, választott felhasználóneve, cégnév, email cím, telefonszám, lakóhely, banki információk (adatfeldolgozó bankon keresztül), Webáruház megrendelés során kezelt adatok – név, lakóhely (számlázási cím), telefonszám, bankkártyaadatok (az adatfeldolgozó bankon keresztül) Adatkezelés célja regisztráció - a Webáruház használatához szükséges felhasználói fiók létrehozása, megrendelés – termékvásárlás számlázás - a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés biztosítása Adatkezelés jogalapja regisztráció – az érintett önkéntes hozzájárulása számlázás – a jogszabályi kötelezettség teljesítése Adatkezelés időtartama regisztráció – pedig a törlési kérelemig tart számlázás – a számviteli törvény szerint alakul, jelenleg 8 év

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetősége: Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Email: fogyved.2.fok@pest.gov.hu

10.2. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

10.3. Az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, a fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetében a 8&8shop.hu nem köteles alkalmazni.

Hatályos: 2020. április 22. napjától